Fundamental analyse

Inden du springer ud i at investere i en aktie, så er det essentielt, at du har styr på, hvorfor du køber netop denne aktie. Vælger du blot dine aktier i øst og i vest uden en konkret strategi, så vil du gøre det sværere for dig selv at skabe et godt afkast på dine aktier.

En af metoder, som du kan benytte til at analysere aktier, er fundamental analyse. Det er en metode, der er velkendt inden for investering. Foruden investering i aktier så kan metoden også bruges på et højere plan, da den også kan bruges på hele nationers økonomi.

Fundamental analyse tager udgangspunkt i, at du analyserer en virksomheds værdi ud fra flere forskellige faktorer. Det handler blandt andet om at kigge på virksomhedens regnskaber, fremtidsudsigter og hvor stærk ledelsen i virksomheden er.

Det overordnede formål med analysen er at finde ud af, hvad den reelle værdi af et givent aktiv er. Når du kender den reelle værdi af et værdipapir, så kan du sammenligne med markedsværdien. Er markedsprisen på værdipapiret lavere end den reelle værdi, så kan det potentielt være en god investering.

Hvad er fundamental analyse?

Som tidligere nævnt så benyttes fundamental analysere primært til at fastlægge den indre værdi, som er den reelle pris som den givne aktie burde koste. Når du kender den indre værdi, så kan du vurdere, hvorvidt aktien er billigt eller dyrt prissat.

Et eksempel kunne være, at en aktie var prissat til 1.000 kr. pr. aktie på aktiemarkedet. Efter en detaljeret fundamental analyse af aktien kommer du frem til, at denne aktie faktisk burde koste 1.500 kr. pr. aktie. Dermed er aktien billigt prissat, da markedsprisen ikke afspejler den reelle værdi af selskabet.

Teknisk analyse, der er fundamental analyses pendant, handler derimod udelukkende om at kigge på kursudviklingen.

Rent praktisk kan du altså sige, at du kan bruge fundamental analyse til at finde aktier på tilbud.

Når du investerer på denne måde, så investerer du efter tesen om, at markedsprisen over tid vil afspejle den reelle værdi i selskabet. Der er dog ingen, der ved, hvornår den reelle værdi vil gå op for aktiemarkedet, så markedsprisen kommer op i det korrekte niveau. Samtidig er der også en usikkerhed for, om den indre værdi, som du har analyseret dig frem til, er korrekt.

Når du foretager en fundamental analyse, så deles den overordnet op i to faktorer:

  • Kvalitative faktorer: Faktorer der ikke kan opgøres i tal
  • Kvantitative faktorer: Faktorer der kan opgøres i tal

Disse faktorer vil jeg gennemgå i næste afsnit.

De kvalitative faktorer i en fundamental analyse

De kvalitative faktorer kan ikke opgøres i tal. Derfor kan de være svære at fastsætte. Det er dog faktorer, der kan have rigtig stor betydning for virksomheden fremtid, så derfor er det essentielt at have med. Der er rigtig mange faktorer at tage højde for. Herunder laver jeg en kort gennemgang af de mest væsentlige.

Ledelsen

Topledelsen i Vestas Wind Systems A/S. Kilde: Vestas.com

En af de mest oplagte kvalitative faktorer at kigge på er ledelsen. Ledelsen styrer selskabet, og de sætter også dagsordenen. De træffer de store beslutninger, og derfor har de stor indflydelse på, om selskabet oplever succes i fremtiden. Her handler det om at vurdere på, om personer i ledelsen passer ind i selskabet, og om kombinationen af kompetencerne er den rette.

Konkurrencefordele

Konkurrencefordele handler om at kigge på, hvad der gør virksomheden unik. Det er den fordel ved virksomhed, der gør, at de skiller sig ud fra konkurrenterne. Her bør du kigge på den branche som virksomheden beskæftiger sig med, og se hvor virksomheden skiller sig ud.

Et eksempel kunne være Zalando, der beskæftiger sig med salg af tøj. Deres unikke konkurrence fordel er, at de har skabt et platformskoncept, som de har oplevet stor succes med.

Forretningsmodellen

Forretningsmodellen fokuserer på, hvordan virksomheden tjener penge. Det handler om produktet, salget, organisation og økonomien. En virksomhed kan f.eks. opleve problemer ved opskalering, hvis forretningsmodellen ikke er gearet til det. Det kan også være, at virksomheden forventer at tjene penge et led, mens den reelle indtjeningen faktisk kommer fra et andet led.

Kundegrundlag

Hvis der ikke er kunder til en virksomhed, så bliver det svært for virksomheden at overleve. Derfor bør du kigge på, om der er kunder til virksomheden, og hvordan kunderne fordeler sig. Er kunderne spredt godt ud, eller er det få, store kunder, der er relevant for virksomheden? Er virksomheden afhængig af en mindre gruppe kunder, så vil det være kritisk, hvis de ikke kan sælge til disse kunder.

Industrivækst

Markedsandel

I 2021 havde Amazon en markedsandel på 41 procent af online retail i USA. De har dermed markante stordriftsfordele.

Industrivækst

Konkurrence

Politiske reguleringer

De kvantitative faktorer i en fundamental analyse

Bøger om fundamental analyse

Investering som Warren Buffett

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *